Sunday, November 22, 2015

Akta Perlindungan Pemberi Maklumat (Akta 711)

Objektif akta ini adalah untuk memberi perlindungan kepada pemberi maklumat dalam bentuk kerahsiaan maklumat mereka, kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah dan perlindungan daripada tindakan yang memudaratkan diambil terhadap mereka. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat adalah salah satu usaha Kerajaan Malaysia dalam menangani rasuah dan menggalakkan urus tadbir yang baik di bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP).

Undang-undang perlindungan pemberi maklumat meliputi mana-mana anggota sektor awam dan swasta yang membuat pendedahan. Antara pendedahan yang digalakkan untuk didedahkan adalah penyalahgunaan kuasa, pelanggaran undang-undang dan etika standard, aktiviti yang membawa bahaya kepada kesihatan atau keselamatan awam, pembaziran yang serius, menyalahi undang-undang dan salah urus. Pendedahan perlu dibuat, niat yang baik dan berdasarkan kejujuran serta alasan yang munasabah pada masa material tersebut tanpa memerlukan bukti kukuh daripada pemberi maklumat.

Adakah Akta ini telah dimansuhkan kerana ramai pemberi maklumat mengenai salah guna kuasa atau rasuah yang telah dilapurkan tidak memberi perlindungan kepada pelapur malah si pelapur yang ditahan ... Apa pendapat pembaca ?

BERITA DARI BLOGGER 2