Tuesday, August 4, 2015

DERMA DI AKAUN NAJIB ADALAH RASUAHSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

UNDANG-UNDANG
MALAYSIA
Akta 694

Tafsiran “suapan” ertinya—
(a)wang, derma, alang, pinjaman, fi, hadiah, cagaran berharga,harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, faedah kewangan,
atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain

adalah melakukan sesuatu kesalahan

Kesalahan menerima suapan

Sekyen 16.Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain—
(a) secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain; atau
(b) secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain,

Penalti bagi kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23,24.

(1)Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh—
(a)dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan
(b)didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.


No comments:

BERITA DARI BLOGGER 2