Sunday, March 24, 2013

Daim: Kebanyakan dalam kabinet lampaui 'tarikh luput'

 

"Bawa masuk muka-muka baharu. Rakyat berpendapat beliau mengekalkan terlalu banyak "orang lama" dalam Kabinet. Kebanyakan mereka sudah melepasi "tarikh luput"," katanya.

 

BERITA DARI BLOGGER 2